Választható programok

VÁLASZTHATÓ PROGRAMOK ( a választható programokra számbeli osztályzatot  kap a tanuló, amely belemegy az átlagba). Elsőben és másodikban ez heti egy óra, míg negyedikben ez heti két óra (mindkét választható program esetében).

1.             NYELV, MÉDIA ÉS KULTÚRA                                                                                   

                A Nyelv, média és kultúra program tanulásának célja a kommunikációs képességek és a médiakultúra fejlesztése, valamint olyan kulturális minták megismerése, amelyek  lehetővé teszik a tanuló beilleszkedését a modern társadalomba, identitásának kialakítását és szakmai fejlődését.

2.             EGYÉN, CSOPORT ÉS TÁRSADALOM                                                                        

                Az Egyén, csoport és társadalom program tanulásának célja: alkalmassá tenni a tanulót arra, hogy kritikusan szemlélje az egyének helyét a csoportban és a társadalomban, valamint szerepüket, jogaikat, kötelezettségeiket és egymástól való függésüket. Az ilyen  tudás, ügyesség, értékek és  álláspontok nagyon fontosak, hogy építő tagjai lehessenek a modern, dinamikus társadalomnak.

3.             MŰVÉSZET ÉS DIZÁJN                                                                                                   

                A Művészet és dizájn program tanulásának az a célja, hogy a tanuló a művészetek megismerésével, illetve az alkotó munkán keresztül fejlessze esztétikai érzékét, kreativitását, kíváncsiságát, valamint hogy motivációra tegyen szert: alkosson és kifejezze magát a különböző művészeti ágakban, és ezáltal folyamatosan bekapcsolódjon környezete alkotó tevékenységeibe.

4.             ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK                                                                                

Az Alkalmazott tudományok program tanulásának az a célja, hogy hozzájáruljon a tanuló tudományos és technológiai szakértelmének, tudományos világnézetének fejlesztéséhez; valamint azon értékrendjének és  képességének fejlődéséhez, amelyek szükségesek  további személyes és szakmai előrehaladásához, hogy ezáltal felelős szerepet vállalhasson a társadalomban.

5.            EGÉSZSÉG ÉS SPORT                                                                                

Az Egészség és sport program tanulásának az a célja, hogy a tanuló megismerkedjen az sportolás, egészséges táplálkozás, és egyáltalán az egészséges életmód jelentőségével
egészséges életmód

6. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 1 

7. A GEOPOLITIKA ALAPJAI

8. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS MÓDSZERTANA

9. KORSZERŰ TECHNOLÓGIÁK