Informatika szak

Szerb tannyelven informatika tagozatunk működik.Bővebben

INFORMÁCIÓK

Információk tanulóknak, érettségizőknek, szülőknek. Bővebben…

Tantárgyak

GIMNÁZIUM

Statisztikai adatok

Tannyelv
Osztály
Tanuló
Tanár
03
ápr
A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének szabadkai körzeti fordulója

A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének szabadkai körzeti fordulójának eredményei. A KMV július elején megszervezendő döntőjébe prózamondásban Csurnovics Kitti, drámai monológ kategóriájában DedotvityTomity Lea jutott tovább. Az irodalmi vetélkedő továbbjutói: Német Kristóf (novella, publicisztika), Vojnić Bojana (novella), Barna Léna (értekező próza) és Szabó Némedi Róbert (humoreszk).

Posted in: Események,
20
Már
Kazinczy verseny

Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd Verseny vajdasági elődöntője. Az idei évben online került megrendezésre a szép beszéd verseny, ahol iskolánkat Vojnić Bojana és Šipraga Lúna képviselték. Mindketten sikeresen szerepeltek, és továbbjutottak a döntőbe. Mentoruk Hajdú Ágnes volt.

Posted in: Események,
19
Már
Népem költője községi és körzeti szavalóverseny

2021. március 19-én, a Szabadkai Városi Könyvtár ZOOM felületen keresztül házigazdája volt a 32. hagyományos községi szavalóversenynek. 89 általános- és középiskolás versmondó mérette meg magát szerb, horvát, magyar, német és bunyevác nyelven elmondott szavalattal. A gimnázium tanulói is részt vettek a versenyen, név szerint: Viktor Dulić, Nađa Meandžija, Dijana Lacman, Ivana Vučinović, Vanja Bosanac és Francia […]

Posted in: Események,
10
Már
Olvasási hálózat

Az Olvasási hálózat elnevezésű középiskolásoknak szóló online kvízen 12 szabadkai diák vett részt, közülük hárman jutották tovább a döntőbe: Lucia Mamužić, Sara Vuković és Josipa Kujundžić. Az online tudásfelmérőt 320 tanuló töltötte ki Szabadkáról és Horvátországból, 34 tanuló pedig multimediális munkát mutatott be. Az idei kvíz a könyv, könyvesbolt, könyvtár téma köré épült. A diákok […]

Posted in: Események,
28
feb
Olvassunk hangosan!

A nemzeti könyvnap alkalmából a szerbiai Iskolakönyvtárosok Társasága felhívást tett közzé Olvassunk hangosan! címen. A program célja az olvasás népszerűsítése volt. Az 1.b osztály tanulói ebből az alkalomból készítettek videó összeállítást szerb költők verseit szavalva Sanja Bajić tanárnő mentorálásával.

Posted in: Események,
23
feb
Önkéntes véradás

A Gimnáziumban önkéntest véradást tartottak. Az érdeklődő, segítő szándékú tanulók és tanárok a 1-es számú tanteremben 8.30 és 10. 30 között adtak vért. Összesen 28-an (24 diák és 4 tanár) vett részt az akcióban.

Posted in: Események,

Szakok

A tavaszi szünetig még:

Bemutatkozó film

Miért gimnáziumba?

Alumni

 

IRATKOZÁS AZ ELSŐ OSZTÁLYBA 

 1. Elektronikusan (mojasrednjaskola.gov.rs) július 12-től július 18-ig

VAGY

 1. az iskolában július 12-én és 13-án 8.00-tól 15.00 óráig.

Az iratkozáshoz  szükséges dokumentumok (amennyiben a tanuló az iskolában iratkozik) :

 1. Iratkozási lap (a tanuló iskolában kapja)
 2. Bizonyítvány az általános iskolai oktatás és nevelés befejezéséről
 3. Bizonylat a letett záróvizsgáról

 

VÁLASZTHATÓ PROGRAMOK ELSŐ OSZTÁLYBAN

(a tanuló két programot választ a felkínált négyből)

 1. NYELV, MÉDIA ÉS KULTÚRA

 

A nyelv, média és kultúra program tanításának célja, hogy hozzájáruljon a kommunikációs készségek és a médiakultúra fejlesztéséhez, valamint a kulturális minták elsajátítását. Mindezek pedig lehetővé teszik a tanuló számára a modern világában való tájékozódást, identitásának alakítását és a további szakmai fejlődést.

 

A program befejezése után a tanuló:

 • kritikusan szemléli a média pozitív és negatív hatásait;
 • értékeli az információ és az információforrások jellegzetességeit és hatását, valamint összekapcsolja e képességét saját tapasztalataival különféle szituációk kezelésére;
 • felismeri a manipuláció, diszkrimináció és gyűlöletbeszéd formáit és eseteit a médiába, ezekhez kritikusan viszonyul;
 • felelősségteljes viszonyul saját médiaüzeneteinek létrehozásához;
 • konstruktív módon kommunikál;
 • kész részt venni a médiakultúra fejlesztését célzó akciókban;
 • különbséget tesz kultúra és a szórakoztató tartalmak között, ezek alapján hoz értékítéletet.

 

Témák:

 • A NYILVÁNOS FELLÉPÉS
 • A MÉDIAÜZENET LÉTREHOZÓI ÉS BEFOGADÓI
 • AZ ÉRTÉKEK

 

 1. EGÉSZSÉG ÉS SPORT

 

Az egészség és sport választható program célja, hogy az egészséges élet különböző aspektusainak tanulmányozása alapján a tanuló olyan tudást, készségeket, attitűdöket és értékeket fejlesszen ki, amelyek az egészség és testmozgás kultúrájának megőrzését és előmozdítását szolgálják.

 

A program befejezése után a tanuló:

 • releváns információforrásokat talál a rendszeres testmozgás - sport és rekreáció fontosságáról, és ezeket felhasználja az egészséges életmód kialakításában;
 • felismeri és kritikusan értékeli a potenciálisan kockázatos egészségügyi helyzeteket, és ezzel összhangban felelősségteljesen reagál;
 • különféle testmozgási programokat választ ki és alkalmaz - sport és rekreáció, rehabilitáció, valamint a saját igényeinek és lehetőségeinek megfelelő egészséges táplálkozást alakít ki;
 • olyan kezdeményezéseket indít, amelyek elősegítik a testmozgás és az egészséges életmód fontosságának tudatosítását.

 

Témák:

 • SPORT- ÉS PSZICHOAKTÍV ANYAGOK
 • FIZIKAI TEVÉKENYSÉG ÉS EGÉSZSÉG
 • HELYES TÁPLÁLKOZÁS ÉS FIZIKAI TEVÉKENYSÉG A SPORTBAN ÉS REKREÁCIÓBAN

 

 1. MŰVÉSZET ÉS DIZÁJN

 

A művészet és dizájn választható program célja, hogy a tanuló a művészetek tanulmányozása és az alkotómunka révén fejlessze esztétikai érzékét, kreativitását, kíváncsiságát, és alkotásra, valamint különféle médiumokon keresztüli kifejezésre ösztönözze a diákot, továbbá, hogy rávezesse a közösség művészeti és kulturális életébe való folyamatos jelenlétre, bekapcsolódásra.

 

A program befejezése után a tanuló:

 

 • tanulmányozza a különböző művészeti ágak hasonlóságait, különbségeit és kapcsolatait;
 • megvalósítja ötleteit, a választott művészet tudományos elveinek tiszteletben tartásával;
 • releváns forrásokat használ fel az eredmények és a művészeti jelenségek tanulmányozása során;
 • az alkotómunka ösztönzésére különböző adatokat használ;
 • bemutatja az ötletét, munkáit és a kiválasztott médiumban létrehozott művészeti alkotást;
 • olyan tartalmakat vagy tevékenységeket javasol, amelyekben különböző művészetek kapcsolódnak össze;
 • udvariasan, világosan és érvelve folytat diskurzust különböző vélemények, ötletek és esztétikai tapasztalatok alapján;
 • a műalkotások esztétikai minőségéről véleményt nyilvánít;
 • kritikusan ítéli meg a művészet egészségre gyakorolt ​​hatását;
 • képességei és érdeklődése szerint részt vesz egy kisebb projektum kutatásában, kialakításában, tervezésében és megvalósításában.

 

Témák:

 • INSPIRÁCIÓ
 • ÖSSZMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK

 

 1. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

 

Az alkalmazott tudományok választható program célja, hogy hozzájáruljon a diákok tudományos és technológiai kompetenciájának fejlesztéséhez, a tudományos világkép kialakításához, értékrendszeréhez, a társadalomban való felelős szerepvállaláshoz, és további személyes és szakmai fejlődéséhez.

 

A program befejezése után a tanuló:

 • megérti az alapvető és az alkalmazott tudomány fogalmát;
 • értékeli a tudományos eredmények fontosságát és hatását a mindennapi életre;
 • megérti a zöld elvek alkalmazásának fontosságát az új tudományos és technológiai eredmények keretein belül;
 • kutat, elemez, és kritikusan értékeli a kutatás eredményeit;
 • a mérési eredményeket összegyűjti, elemzi és feldolgozza;
 • egy probléma megoldására szolgáló kutatást dolgoz ki és valósít meg, felelősségteljesen viszonyulva a saját és mások életéhez, valamint a környezetet;
 • kifejezi és indokolja pozitív álláspontját a tudományos ismeretek megszerzésével és a tudományos módszertan alkalmazásával kapcsolatba.

 

Témák:

 • BEVEZETÉS A KUTATÁSBA
 • AZ ÉN PROJEKTUMOM